Produse

Suppose then that such rings were produced in a medium without friction as the ether is believed to be, they would be permanent structures with a variety of properties.

 Image

Băutură răcoritoare FRESH cu gust de Mohito

 Image

Băutură răcoritoare BOOM cu gust de Crem Soda

 Image

Băutură răcoritoare BOOM cu gust de Gutuie

 Image

Băutură răcoritoare BOOM cu gust de Vişină

 Image

0.5л , 1.5л, 2,5л Apă minerală gazată forte

 Image

0.5л , 1.5л, 2,5л Apă minerală plată

 Image

Apă minerală Varnița

 Image

0.5L , 1.5L, 2,5L apă minerală cu continut dioxid de carbon redus

Toate

Despre apa

Apa minerală “Varnița” provine din zăcământ de apă minerală naturală aflat în rezervația Codrilor Moldovei, în apropierea satului Varnița. Rezervația Codrii Moldovei este o arie naturală protejată ecologic, aflată în ocrotirea Ministerului Mediului și a societății civile specializată din Republica Moldova. Locul exploatării (forajul) este protejat suplimentar printr-o zonă de protecție sanitară. Bazinul acvatic din care este extrasă apa este situat la o adâncime de 147 metri, solul filtrând toate impuritățile ca să nu ajungă în zăcământul de apă.

Apa minerală “Varnița” este produsă sub control strict sanitar.

Unica apă minerală din Republica Moldova certificată şi introdusă în registrul apelor minerale ale Uniunii Europene.

Analize:

  • - zilnic, laboratorul fabricii efectuează analize atât înainte cât și după îmbuteliere;
  • - lunar, Centrul de Sănătate Publică din Anenii Noi face analize suplimentare obligatorii;
  • - anual, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova face analize totale, pentru certificare și licențiere până și după procesul de îmbuteliere;
  • - anual, Centrul de Certificare Leton (LATSERT) inspectează fabrica și face analize ale sursei de apă, ale apei rezultată în urma extracției, precum și apei imbuteliate, pentru certificarea apei pe teritoriul Uniunii Europene.

PURITATEA APEI MINERALE “VARNIȚA”

Unicitatea acestei ape minerale este dată de modul de extracție de la o adâncime de 147 m, ceea ce asigură mineralizarea și filtrarea naturală, iar folosirea tehnologiilor inovaționale și controlul riguros al calității conform legislației în vigoare, confirmă constant unicitatea chimică și puritatea microbiologică a apei minerale “Varnița”. Ca urmare, apa are un conținut fizico-chimic specific care nu își modifică proprietățile.

 

Astfel, pe eticheta sticlelor, conform legislației în vigoare, sunt menționați principalii indicatori fizico-chimici și valorile determinate ale acestora.

 

Aici putem menționa:

Nitrați NO3 – 7,9 mg/l (nivelul maxim admis conform legislației în vigoare fiind 50 mg/l)

Nitriți NO2 – 0,049 mg/l (nivelul maxim admis conform legislației fiind 0.5 mg/l)

pH – 7,5 (valoarea minimă pH conform legislației fiind 4,5 unități)

Mineralizarea totală – 1467 mg/l

Reziduu sec – 1310 mg/l

 

Conținutul de săruri minerale este calculat ca reziduu sec. Apa cu un conținut de reziduu sec mic este săracă în săruri minerale, în timp ce un conținut mai mare de 1500 mg/l nu este benefic pentru rinichi.

 

Din punct de vedere chimic, apa minerală “Varnița” este cea mai apropiată de mediul alcalin al corpului uman, iar mineralele prezente în apa Varnița sunt de folos organismului!

Legenda

Legenda apei minerale “Varnița” are la bază valoarea tradiției, calității și purității gustului, a tehnologiei și unicității sale. Varnița, localitate aflată în apropierea cetăţii Tighina, a fost atestată documentar în 1560, pe vremea domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Oamenii aduşi să muncească la extragerea pietrei pentru construcţia cetăţii din cariera deschisă în zona actualului sat Varniţa, au descoperit mai multe izvoare subterane, iar datorită calității înalte a apei, izvoarele aprovizionau cu apa atât cetatea Tighina, cât și localitățile din zonă. În scurt timp apa, prin gustul ei irepetabil, a devenit unul din produsele de schimb cu celalalte comunități și a condus la formarea unei localități cu aproximativ 1800 de locuitori. În anul 1565 sultanul Suleiman I sau mai cunoscut sub numele Suleiman Magnificul a primit 10 galoane de apă din izvoarele din Varnița și, fiind încântat de calitatea și gustul acesteia, a micșorat dijma pe care o primea de la Alexandru Lăpușneanu cu aproape 20 de procente, pentru următorii 25 de ani. De atunci, apa din izvoarele satului Varnița, prin calitatea și gustul deosebit a satisfacut multe generații în șir. În anul 1965, în nemijlocita apropiere a satului Varnița a fost săpată prima sondă de extracție a apei, astfel începând producția și îmbutelierea apei minerale cu aceeași denumire. În perioada Uniunii Sovietice, apa minerală “Varnița” era utilizată atât de activ, încât a fost necesară construirea unei secții aparte, cu program de 24 de ore. Din acestă secție apa îmbuteliată era distribuită prin întreaga Uniune Sovietică. După căderea Uniunii Sovietice fabrica a încetat să mai activeze, iar în 1999 a fost fondată compania SRL “Beșleaga E.R.V.A.” SC care produce până în prezent apa minerală “Varnița”.

Despre Companie

CCompania SRL “Beșleaga E.R.V.A.” este o societate cu capital privat autohton, cu sediul în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Nistrului nr 19, este unul dintre principalii producători de pe piața apelor minerale naturale din Republica Moldova. La începutul anilor 2000, apa minerală ”Varnița” era printre puținele ape minerale naturale atestate, îndeplinind criteriile riguroase impuse de legislația în domeniu. SRL “Beşleaga E.R.V.A" SC dispune de 2 sonde de extracție: sonda Nr.2C şi sonda Nr.49Ch, dintre care o sondă cu mineralizare înaltă, iar cealaltă mai scăzută. Compania produce și îmbuteliază ape minerale naturale sub brandurile: “Varnița”, “Varniţa Unicum”; apă de masă purificată “Eco Unicum” și al băuturilor răcoritoare carbogazoase nealcoolice. Baza tuturor produselor fabricate de uzină este apa. Până la îmbuteliere - apa trece o serie de analize de laborator, 4 stadii de curățare, un proces de monitorizare a calității prin 18 indicatori, în timp ce în procesul producerii a băuturilor răcoritoare apa mai parcurge și 11 puncte ale procesului tehnologic. Tehnologiile utilizate la extracția, producerea și îmbutelierea apei ”Varnița” sunt de înaltă calitate.

Contact With Us

Your name (required field)

Your e-mail (required field)

Theme

Message

"Varniţa - Unicum"

COMPANY: SRL "Beşleaga E.R.V.A."

MD-6535, Republica Moldova, r-ul Anenii Noi, s.Varnita, str. Nistrului 19.